Når Høyre i dag samles til fylkesårsmøte på Stord, skjer det i en kraftig nedtur for partiet. Regjeringsslitasje, krigen, arbeidsledigheten og elendige meningsmålinger gjør sitt til å trykke stemningen nedover. Og den vanskelige kommuneøkonomien fremkaller ikke akkurat ovasjoner overfor partiets store stjerne, kommunalminister Erna Solberg.

Nå møter ikke Solberg personlig noen negativ storm fra egne rekker. Ordførerne er imponert over kommunalministeren, men opplever ikke at politikken skiller seg vesentlig fra forgjengerens.

— Jeg har vært ordfører under tre forskjellige regjeringer, og situasjonen blir mye den samme, sier ordfører Solbjørg Åmdal Sandvik i Mæland.

Mæland, Vaksdal, Etne og Sund kommuner har to ting til felles. De har alle ordførere fra Høyre og de står alle på listen til fylkesmannen over kommuner som skal observeres særskilt på grunn av økonomien. Naturlig nok er disse fire ordførerne mest kritiske til situasjonen.

Kritikken går på tre forhold: Økonomi, statlig detaljstyring og press på kommunesammenslåing.

Samtlige ordførere skryter av arbeidet med utvikling av interkommunalt samarbeid. Felles barnevernstjenester, felles teknisk etat, felles dataanlegg, felles legevakt og brannvern, felles lønnskontor og felles landbrukskontor er eksempler på hvordan Høyre-kommunene samarbeider med nabokommunene. Dette vil de ha mer av, og mindre av press på å få til kommunesammenslåinger.