16 mennesker mistet livet fredag 26. september 1999, uten at retten finner det bevist at noen kan holdes ansvarlig for ulykken.

— Ikke straffbart uaktsomt

"Det som er kjernen i denne saken, er at det er foretatt et uriktig valg med svært alvorlige følger. En slik feil kan forekomme hos enhver uten at det kan forklares hvorfor. Hadde Hagland (Sleipner-kapteinen, red.anm.) foretatt den fatale svingen noe senere, ville M/S Sleipner ikke ha grunnstøtt mot Store Bloksen", heter det blant annet i dommen.

"Hagland har foretatt en klar feilnavigering, men det er ikke bevist at denne feilnavigeringen skyldes mangel på oppmerksomhet om fartøyets seilas. Feilen ved at fartøyet svinger for tidlig, kan ikke karakteriseres som straffbart uaktsomt", heter det videre.

Etter en helhetsvurdering er "retten av den klare mening" at Hagland må frifinnes.

Sleipner-kaptein Sverre J. Hagland la ansiktet i hendene, og gråt etter at frifinnelsen ble kjent et par minutter over 11 i formiddag.

Også rederiet HSD frifinnes på alle punkter i dommen i Sunnhordland tingrett.

HEVES: Her blir Sleipner hevet.
ARKIVFOTO: BT