Uken før valget lovet byrådet at Bergen kommune ville sette av en million kroner til en solid feiring dersom Brann klarte å ta seriegull.

Men ettersom gullfesten dro ut i tid, og én markering ble til tre, kom den endelige regningen til skattebetalerne på 2,5 millioner kroner. I et forsøk på å begrense utgiftene prøvde Bergen kommune, med avgått ordfører Herman Friele i spissen, å få Branns sponsorer med på gildet.

Fikk kalde føtter

Den 7. oktober mottok de største Brann-sponsorene en felles henvendelse på vegne av ordføreren og formannen i arrangementskomiteen, Herman Friele. Her blir de spurt om å medvirke økonomisk til gullfesten, ettersom omfanget av feiringen ville kunne bli stort. Det ble ikke foreslått konkrete beløp i e-posten, som var utformet av Harm Christian Tolden i eventbyrået Unison.

Dagen etter sier Herman Friele til Bergens Tidende at kommunen lover storskjerm på Festplassen hver kamp frem til gullet er sikret. Samtidig gir han uttrykk for bekymring over at feiringen kan bli dyr.

Svaret til Friele fra Branns hovedsponsorer kommer 10. oktober, undertegnet markedssjef Aina Tysse i SparebankenVest. Her gir sponsorene uttrykk for at de ser positivt på kommunens engasjement, men at de selv har påtatt seg så stor aktivitet rundt SK Brann og gullfeiringen at de ikke finner å kunne bidra med støtte til kommunen.

Avlyste offisiell mottakelse

Informasjonssjef Jørn Lekve i Sparebanken Vest sier han har full forståelse for henvendelsen fra kommunen.

— Alle i Bergen ønsker Brann vel, så dette var bare hyggelig. Men vi ønsket å konsentrere oss om andre arrangementer, sier Lekve.

På ett punkt ble kommunens regning likevel lavere enn forventet. Den offisielle gullmottakelsen som kommunen hadde planlagt å holde for 200 inviterte gjester på Grand, ble avlyst. I følge markedssjefen i Brann, Kristian Jæger, var årsaken at tidsskjemaet var for stramt.

I stedet endte de inviterte på sponsorenes fest på Mood, slik at kommunens utgifter ble lavere.

Friele angrer ikke

Ordfører Herman Friele, som endte opp med store personlige utgifter etter Clinton-foredraget i Bergen i vår, sier avslaget fra Brann-sponsorene var helt uproblematisk.

— Vi ønsket hjelp fra gode krefter for å få til et skikkelig arrangement, men hadde selvsagt full forståelse for svaret fra sponsorene, sier Friele.

Han er uansett fornøyd med det kommunen fikk igjen for beløpet på 2,5 millioner kroner.

— Vi påtok oss en stor utfordring, og forlengelsen av gullfesten gjorde at den ble dyrere enn forventet. Men dette var en sjelden anledning til å fremme samarbeid og entusiasme i Bergen, og vi følte virkelig at byens befolkning forventet det, sier Friele.

For den avgåtte ordføreren handlet gullfesten om å bygge merkevaren Bergen.

— Dette med merkevarebygging vet jeg litt om. Med den oppmerksomheten gullfeiringen fikk over hele landet, vil jeg si at gullfesten ga svært god effekt for en rimelig penge. Begeistringen for feiringen har vært helt unison, sier Herman Friele.

KOSTBAR JUBEL: Herman Friele slipper gleden løs da det endelig er klart at Brann tar gullet. Regningen for feiringen måtte Bergen kommune ta på egen hånd.

Hommedal .Marit