– Det er et klart behov for slike behandlingsplasser, og det er tatt med i planene for et nytt psykiatrisk sykehus i Hordaland. Dette vil imidlertid ikke være på plass før om flere år, sier spesialkonsulent Christine Bergesen i fylkeskommunens helse- og sosialavdeling. Hun understreker at dette ikke betyr at ungdom med slike problemer ikke får hjelp i det hele tatt.

– Det betyr at behandlingen ikke er satt i system når det gjelder personer som både har psykiske problemer og rusproblemer. Vi samarbeider om enkeltsaker, men det er ingen faste ordninger for denne gruppen. Mange av disse havner på rusinstitusjoner, som ikke har spesialkompetanse på psykiatri. Det samme er tilfelle med dem som behandles av det psykiatriske apparatet. De har kompetanse på psykiatri, men ikke på rus, sier Bergesen.