• Prosessen har nesten vært verre enn selve sykdommen min, sier Gerd Karin Tvedt.

Hun måtte føre kampen for å få trygd for uførheten arbeidet påførte henne uten hjelp fra Norsk Sykepleierforbund.

— Det er skuffende at jeg måtte slåss så alene, sier Gerd Karin Tvedt, som to ganger tok kontakt med Sykepleierforbundets kontor i Hordaland for å få assistanse.

— De gjorde ingenting for å hjelpe meg, fremholder Tvedt. I fortvilelsen hadde hun mest lyst til å melde seg ut av sykepleiernes fagorganisasjon og heller søke hjelp fra advokat.

Hun ønsker imidlertid å presisere at den som nå er hovedtillitsvalgt på Haraldsplass har vært positiv. Hun har også møtt stor velvilje blant kolleger.

— Alle synes dette har vært en hårreisende historie. Etter artikkelen i BT stopper folk meg og spør hvordan det går. På sykehuset er det folk jeg aldri har snakket med før som bryr seg, sier Gerd Karin Tvedt.