Meklingen gjaldt trafikkpersonell, funksjonærer og redningsarbeidere i helikoptertrafikken i Nordsjøen og ble ført av fagforbundet Industri Energi og NHO Luftfart.

— Vi er fornøyd med å komme i mål, det har vært en lang vei å gå for å komme til enighet, sier forbundssekretær i Industri Energi Ketil Krohn-Pettersen.

Arbeidstakersidens hovedkrav var at det sikres at reelle lokale forhandlinger blir gjennomført. Partene ble enige om en ordning der forhandlingene blir løftet inn til hovedorganisasjonene dersom det ikke føres reelle lokale forhandlinger i den enkelte bedrift.

— Vi har også fått inn et nytt punkt om minstelønnssatser og en reguleringsbestemmelse som sikrer årlig regulering, sier Krohn-Pettersen.

Partene ble også enige om én krone i generelt tillegg og at det skal settes av en pott til likelønn, melder Industri Energi.