Forskere har gjenoppdaget Colobocephalus costellatus — den såkalte boblesneglen har ikke vært observert i Norge siden 1870, da Michael Sars fant den i Oslofjorden.

Funnet i Sognefjorden er så spesielt at Artsdatabanken.no kaller det sensasjonelt.

Forgylte genitalier

Prosjektet er et ledd i kartleggingen av dårlige kjente artsgrupper i Artsprosjektet, som ledes og koordineres av Artsdatabanken.

— Den virkelig store gleden og spenningen opplevde vi som forskere da det var ugjenkallelig slått fast at det var Michael Sars Colobocephalus costellatus (...), 140 år etter at noe menneske siste så den i live, sier Manuel Malaquias.

Han er marinbiolog og førsteamanuensis ved Universitetsmuseet i Bergen. Malaquias og forskerkollegene har vært på tokt og samlet boblesnegler langs hele kysten.

— Vi sammenholder anatomiske forskjeller i de hannlige kjønnsorganene for å skille artene, og bruker optiske mikroskop og elektronmikroskop for å forstørre flere tusen ganger. Ved å forgylle kjønnsorganene i gull får vi frem fantastisk detaljrike bilder, sier han til Artsdatabanken.no.

Verdens største

Forskerne fant også verdens største boblesnegl.

— Det finnes mange flotte arter av Cephalaspidea i våre fjorder og havområder. En av artene vi fant var Scaphander lignarius, verdens største boblesnegl, med et skjell som kan bli opp til sju centimeter langt, sier hun.

I løpet av prosjektet har forskerne identifisert 43 arter av Cephalaspidea. Det er en økning på 30 prosent i forhold til de 34 artene man tidligere trodde fantes.

To av artene som ble samlet inn er helt nye for vitenskapen. Tallet kan bli enda høyere ettersom fem ubeskrevne arter fremdeles er i prosessen med å bli identifisert.

PÅ TOKT: Forskerne gjør klart et nett for innsamling av bunnprøver
LENA OHNHEISER
Philine ventricosa.JPG