Bergens Tidende har mottatt tips fra lesere som er bekymret for om det kan være noen eksplosjonsfare forbundet med gasstanken ved Gaias busstasjon i Nattlandsveien.

Prosjektleder Terje Simmenes i firmaet Gasnor opplyser at Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har godkjent plasseringen av tanken. Det har også vært en omfattende sikkerhetsvurdering i forkant., og den aktuelle tanken er ikke ansett som noe faremoment.