RANDI KVINGE randi.kvinge@bt.no

-Vi hadde håpet på konkrete tiltak fra fylkesordføreren i går, men er uansett positive til at saken kommer opp til politisk behandling, sier direktør ved Diakonissehjemmets sykehus, Eivind Hansen. Fylkesordfører Gisle Handeland sier administrasjonen skal vurdere situasjonen ved sykehuset før saken blir lagt frem på politikernes bord. I forrige uke skrev Bergens Tidende at sykehuset ligger an til et minusresultat på 26 millioner kroner i år. For å holde oppe driften slik den er i dag, mangler det mellom 15-18 millioner kroner. I tillegg er det et underskudd på ti millioner kroner fra i fjor som må dekkes inn. Sykehuset setter i gang sparetiltak for å få budsjettet til å gå i balanse, men vil likevel vente med de mest dramatiske tiltakene.-I første omgang kommer vi ikke til å stenge post G der det blir gitt ortopedisk behandling, men vi må redusere intensivpasientene til et minimum. Det er også færre pasienter som får tilbud om indremedisinsk behandling og kirurgi, sier Hansen.Sykehusdirektør Eivind Hansen vil gi politikerne sjansen til å behandle saken, men understreker at sykehuset driver på grensen av hva som er mulig. Han har ikke tro på at det er en bedre løsning å sende pasienter til andre sykehus.-Vi er det rimeligste sykehuset i fylket. Det kan vi ikke leve med lenger, sier Hansen.