Som BT skrev i dag, har bystyret de to siste årene doblet juletilskuddet til sosialhjelpsmottakerne. Men det skjer ikke i år, på grunn av den anstrengte økonomien innen helse og omsorg.

– Det er uholdbart at dette må reises som en ny pott av byrådet hvert eneste år. Derfor bør denne summen legges inn som en fast ordning. Dessuten bør bystyret kompensere bortfallet av det ekstra juletilskuddet i år, foreslo Torstein Dahle (R).

Merknaden fikk støtte av en samlet opposisjon – det vil si Ap, SV, Sp og Venstre, men falt mot stemmene til Frp, Høyre, KrF og Pensjonistpartiet.

– Synd. Det er sikkert mange sosialhjelpsmottakere som har regnet med å få like stort juletilskudd i år som de fikk i fjor. Nå får de bare halvparten, sier Dahle.

Bør sosialhjelpsmottakerne få dobbelt juletilskuddet? Si din mening nederst i artikkelen.

Flere vedtak fra kveldens bystyremøte:

Nei til BIRs miljøgebyrer

Det blir ingen ny prisstruktur for BIR-gebyrene i denne omgang. I stedet videreføres dagens avgiftssystem med en økning på 4,2 prosent, samt et tillegg på kroner 37,50 for bossavsug i sentrum. En ny prisstruktur skulle gjøre det dyrere ikke å kildesortere avfall. – Det er forstemmende at de borgerlige sier at dette blir for dyrt for folk, når vi vet at 70 prosent vil få samme eller lavere gebyr, sa Geir Steinar Dale (Ap) i debatten.

Vil ha mer rettferdige gebyrer

Reguleringsplaner skal ikke lenger subsidieres av andre byggesaksgebyrer, vedtok bystyret.

– Det er kjekt å få rett etter å ha mast om dette så lenge. Men vi er ikke helt fornøyde ennå, sa Ruth Grung (Ap). Hun vil redusere gebyret for dispensasjoner, som i dag er 10.000 kroner uavhengig av saksmengde.

– Idrettsanlegg er dessuten blant taperne i dag, siden de tar mye areal, pekte Grung på.

Kontroll på kontroll

Rødt er ikke fornøyd med måten Bergen kommune håndterer lovlighetskontroller på. Derfor varsler de en – ja, du leser riktig – lovlighetskontroll.

– Jeg vet det blir parodisk. Men når byrådet bruker et halvt år på å sende en lovlighetskontroll som bystyret har bestilt til Fylkesmannen, bryter de kommuneloven. Vi vil ikke lenger tolerere dette, sa Torstein Dahle (R).

– Ikke Frp i byråd

Både byrådsleder Monica Mæland (H) og Liv Røssland (Frp) avviser at det er aktuelt at Frp går inn igjen i byrådet med det første. I går fikk Frp ros fra byrådet for samarbeidet under budsjettforhandlingene.

– Men vi er et opposisjonsparti, ikke et støtteparti, sier Røssland.

Mæland sier hun er glad for å ha fått til et budsjett.

– Så får vi se hva som skjer i 2010. Vi styrer etter byrådserklæringen fra 2007, sier hun. Den gang var Frp med.

Dyrere vann og avløp

Gebyrene for vann og avløp øker med henholdsvis 9,1 og 11,3 prosent. Vann— og avløpsetaten drives etter 100 prosent selvkost. Satsene øker på grunn av en omfattende opprusting av vann- og avløpsnettet. Samlet vil VA-gebyret for en gjennomsnittlig abonnent øke med 366 kroner.

**Les også:

Frp reverserer upopulære kutt**