Byrådet vedtok mandag å suspendere foreldelsesfrister på disse kravene fra 1. januar 2003 til 1. juli 2004. Det skjer etter at kommunen den siste tiden har mottatt flere forliksklager fra abonnenter som vil avbryte foreldelsesfristen.

Normalt er foreldelsesfristen på denne type krav tre år. Men dersom den som har krav, ikke har vært kjent med at han har hatt penger til gode, kan vedkommende avbryte foreldelsen. Men da må vedkommende innen et år etter at han er blitt gjort kjent med sine rettigheter fremme krav om tilbakebetaling.

Det er fremdeles høyst uvisst om kommunen kommer til å betale en eneste krone tilbake. Det er både politisk og juridisk uenighet om kommunen har en tilbakebetalingsplikt. Foreløpig er det vedtatt å gjennomføre en høring om saken, og spørsmålet blir neppe avklart på denne siden av sommeren.

Det er og uenighet om hvor mange penger kommunen har krevd for mye i årene 1991 til 2000. Men beløpene varierer fra drøyt 100 til rundt 600 millioner kroner avhengig av ulike måter å beregne beløpet på.

Etter at Bergens Tidende la ut et brev på nettet som alle kunne bruke for å gjøre eventuelle krav gjeldende, mottok kommunen over 3000 brev. I svarbrevet skriver ikke kommunen noe om foreldelse, og det har ført til at flere abonnenter har levert inn forliksklage for gjennom dom i forliksrådet å avbryte foreldelse.

Det er for å unngå slike forliksklager byrådet nå har valgt å gjøre det klart at foreldelse ikke blir gjort gjeldende i disse sakene.