— Hvis Frp går inn for å la homofile adoptere, vil det være et brudd med familiepolitikken vi alltid har stått for, sier Torkil Åmland.

Den tidligere rektoren ved Levende Ords skole fronter kampen mot flertallet i Frps programkomité, som ønsker at partiet skal godta at homofile kan få adoptere, slik den nye ekteskapsloven åpner for.

  • Jeg kan ikke skjønne at vi skal kjempe imot at to mennesker som er forelsket skal ha de samme muligheter til å få adoptere som andre, selv om de to er av samme kjønn, svarer Petter Kvinge Tvedt.

23-åringen er politisk rådgiver for helsebyråd Liv Røssland og sitter i sentralstyret i Fremskrittspartiets Ungdom.

Vil bryte med KrF

Selv om spørsmålet om homoadopsjon ikke var et hovedtema på gårsdagens årsmøte, klarte ikke Åmland og Tvedt å dy seg.

FpU har vært pådriver for å liberalisere moderpartiets syn på adopsjon for homofile, og har nå fått med seg flertallet i programkomiteen. Det vil i så fall bety at Frp vil slutte seg til et viktig punkt i den nye ekteskapsloven som ble innført i fjor.

Kun Frp og KrF stemte imot loven, som gir homofile rett til å gifte seg og adoptere, og gifte lesbiske rett til å hjelp til assistert befruktning.

Det første slaget står i sentralstyret kommende fredag, den avgjørende kampen blir på landsmøtet i mai. Begge tror det kan bli hard debatt på landsmøtet.

  • Klart det. Dette er en sak som handler om grunnleggende prinsipper i livet, ikke bare tall, sier Åmland.

Tvedt tror også frontene vil være harde, men mener det er andre saker det er viktigere å bruke tid på under landsmøtet.

Verdikamp

En av grunnene til at emnet er såpass betent i Frp, er at det symboliserer ulikhetene i verdisyn blant partimedlemmene.

  • Barn bør ha en far og mor. Jeg frykter at barn som vokser opp med foreldre av samme kjønn kan få problemer med sin identitet og kjønnsroller. Frp har et verdikonservativt grunnfjell som jeg er sikker på vil stemme dette ned, sier Åmland.

Han vet at mange i partiet støtter ham. Reaksjonene på programkomiteens forslag har vært sterke. Blant annet har nestleder Per Sandberg gått hardt ut mot forslaget.

Tvedt mener derimot at adopsjon for homofile er helt i tråd med partiets verdier.

  • Vi tror på enkeltmennesket. Dette handler om å behandle alle som individer og ha full likestilling. Det skal ikke være seksuell legning som bestemmer om man får adoptere, men om man er egnet til å bli foreldre, sier han.

Sagt på årsmøtet

Norsk presse har utnevnt Obama til sosialdemokrat. Men han ligger til høyre for de fleste her i salen.

NHH-professor Ola H. Grytten innleder om finanskrisen

Dårlige tider i økonomien er gode tider for folk med bart. Det viser forskning.

Grytten refererer til Hitler og Stalin, ikke bergensordfører Gunnar Bakke, som tok barten i fjor

I sommer overhørte jeg to damer på 85 år som sa at nå blir det krise. Da mente Statistisk sentralbyrå fremdeles at alt kom til å gå bra.

Grytten er ikke imponert over verken SSB eller regjeringens reaksjonsevne da krisen kom.

En god tommelfingerregel hvis man skal spekulere på børsen er å gjøre det motsatte av det Kristin Halvorsen gjør.

Gjermund Hagesæter mener statens oljefond kjøper aksjer på topp og selger på bunn.

Jeg er for SAS: Selg Alt Sammen!

Tristan Dupré, formann i Bergen FpU, har liten tro på statlig eierskap i flyselskapet.

Den rød-grønne regjeringen kan sammenlignes med en kjønnssykdom: Lett å få og et helvete å bli kvitt

Sigurd Marås, Fitjar Frp

Ap stiger på meningsmålingene. Når det er finanskrise, burde det vært oss.

Roald Stenseide, Askøy Frp, er misfornøyd med måten partiet utnytter krisen på.

KAMERATER I KAMP: Torkil Åmland og Petter Kvinge Tvedt står på hver sin side i Fremskrittspartiet i debatten om homofiles rett til adopsjon. Det kan fort bli en av vårens vanskeligste saker for partiet.