Tiltakshaveren ønsket å føre opp en flytebrygge med 12 båtplasser, og det ble gitt tillatelse til dette i april 2003.

Byrådet har nå behandlet en klage på denne tillatelsen fra en rekke naboer, og tatt klagen til følge.

Begrunnelsen er at området for lite og trangt, og støyen fra motorbåter vil forstyrre denne fredelige «lungen».

Saken sendes videre til behandling i Komité for miljø og byutvikling.