OLAV GARVIK

Mens mange hadde regnet med at EU-utvidelsen med ti nye medlemsland fra 1. mai ville gi ja-siden et lite løft, kan Opinion AS dokumentere det motsatte. En meningsmåling som er gjort for Bergens Tidende i Hordaland denne uken viser at holdningene til norsk EU-medlemskap nesten ikke har endret seg de siste måneder.

45 prosent av de spurte ønsker at Norge skal bli EU-medlem, mens 39 prosent svarer nei. De tilsvarende tall i februar var henholdsvis 47 og 38. Vet ikke-prosenten er nå 16, mot 15 forrige gang.

— Folk ligger på været

— Det er en forbløffende stor stabilitet som preger det norske folks holdning i EU-saken. Målingen i Hordaland er på linje med det mønsteret vi finner ellers i landet, sier valgforsker Bernt Aardal til Bergens Tidende.

Han registrerer også med stor interesse at hver femte av dem som stemte nei i 1994 nå svarer at de er blitt EU-tilhengere. Overgangen fra ja til nei, derimot, er på bare 4 prosent.

Leder i Nei til EU, Sigbjørn Gjelsvik, mener at den ferske målingen understreker at folk flest ikke hopper på en så lettvint argumentasjon som at EU-utvidelsen i seg selv er noen grunn til norsk medlemskap.

— Derfor tror jeg også at ja-sidens tidsskjema for å få EU-saken på dagsordenen igjen vil ryke. Folk ligger på været. I løpet av de neste par årene vil vi dessuten få anskueliggjort de store motsetningene innenfor EU, sier Gjelsvik til BT.

Ja-folk i SV

BT-målingen viser at hver tredje SV'er i fylket (33 prosent) er EU-tilhenger, mens halvparten vender tommelen ned. 13 prosent er usikre. I Venstre er det litt flere ja- enn nei-folk (45 mot 41 prosent). I Frp er ja-prosenten 47, mens 36 sier nei. Både i Arbeiderpartiet og i Høyre er to tredjedeler av de spurte erklærte ja-folk. I Senterpartiet er 94 prosent av de spurte nei-folk. I KrF sier 77 prosent nei og 11 prosent ja.