JOHN LINDEBOTTEN

— Jeg kan ikke se nå hva som skulle kunne hindre bygging av Bybanen, sier Lisbeth Iversen til Bergens Tidende.

Det kan egentlig ikke byrådsleder Monica Mæland heller, etter at bybanekontorets beregninger for investering og drift er blitt kvalitetssikret og bekreftet av Oslo-firmaet Terramar, etter oppdrag fra Finansdepartementet og Bergen kommune.

Mæland henviser likevel til at det tross alt skal fremlegges et statsbudsjett, og at man ennå ikke vet hva som der blir sagt om Bybanen.

— Og så gjenstår det en usikkerhet knyttet til Samferdselsdepartementets krav om kommunal og fylkeskommunal avklaring av ansvaret for driftssiden av kollektivtrafikken i Bergen. Dette er et helt urimelig krav, men dette skal vi diskutere med departementet før statsbudsjettet legges frem. Vi vil be samferdselsminister Torild Skogsholm om å komme personlig til Bergen for å snakke om dette. Nå holder det ikke med politisk rådgiver, sier Monica Mæland til Bergens Tidende.

Hva er problemet?

— Vi kan jo lure på hva som egentlig er problemet, sier Lisbeth Iversen.

— Våre beregninger har vist at kollektivtrafikken i Bergen ville bli billigere å drive med bybane og busser, enn med bare busser. Terramar har bekreftet dette og vel så det. Terramar har beregnet at bybanen vil få et driftsresultat på 27 millioner kroner mellom Bergen sentrum og Nesttun, og 41 millioner mellom Bergen sentrum Lagunen. Da er det mye å gå på til matebuss-systemet, sier Lisbeth Iversen.

- Skikkelig og seriøst

— Vi har ingen grunn til å mistro tallene fra Terramar, men jeg registrerer jo at de har hevet den øvre grensen for usikkerhet når det gjelder investeringene, sier Monica Mæland.

Ordfører Herman Friele hadde i går ikke selv satt seg inn Terramars kvalitetskontroll av investerings- og driftssiden for bybanen.

— Men jeg har hørt både fra varaordfører Kristian Helland og fra Anne-Grete Strøm-Erichsen at materialet var meget oppløftende. Selv kjenner jeg Terramar som et meget skikkelig og seriøst selskap. Jeg har tillit til det arbeidet de har gjort, og jeg vet ikke hvem som skulle kunne heve seg over deres konklusjoner, sier Herman Friele til Bergens Tidende.

Ønsker trasé og buss

Men det var fremdeles skepsis å spore da materialet fra Terramar ble presentert på et møte i Bergen Næringsråd i går. Amanuensis Michael Hageberg fra Norges Handelshøyskole fravek ikke sitt standpunkt om at bybanen går der det ikke bor folk.

Konsernsjef Arne Buanes i Gaia Trafikk henviste til trafikkprognosene, som sier at kollektivtrafikken vil utgjøre 12, 7 prosent av den samlede trafikken i Bergen i 2015, mot 12 prosent i dag.

— Da kan man spørre seg om det er fornuftig med de kolossale investeringene som Bybanen krever bare for 0,7 prosents økning.

Det Buanes ønsker seg, er at den planlagte traseen mellom Bergen sentrum og Nesttun blir bygget, og at den så blir trafikkert med treleddete busser, etter eksempel fra den nederlandske byen Utrecht.

- Sett i gang

— Jeg er overbevist om at dagens skepsis blir snudd til en positiv holdning når Bybanen får vist hva den duger til, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

— Jeg er helt enig med Kristelig Folkepartis Kristian Helland om at Bybanen må forlenges fra Nesttun til Lagunen uten opphold. Nå er det ingen grunn til å nøle lenger. Det er bare å sette i gang, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

TVIL OG TRO: Amanuensis Michael B. Hageberg (til h.), tror fremdeles at det ikke blir bybane i Bergen. Administrerende direktør Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd finner fremdeles uavklarte spørsmål. Konsernsjef Arne Buanes i Gaia Trafikk mener buss er billigst. Anne-Grete Strøm-Erichsen tror alle vil prise Bybanen når den kommer. Prosjektleder Lars Chr. Stendal har nesten truffet blink med sine kalkyler, og byråd Lisbeth Iversen kan ikke lenger se hva som kan stoppe Bybanen.<p/>FOTO: HILDE LILLEJORD