— Nei, her blir det ingen feriekrise, forsikrer viseadministrerende direktør Anne Sissel Faugstad i Helse Bergen.

— Vi må ta imot pasienter som trenger akutthjelp som normalt. Ferievikarer og spesialister er innleid til å holde virksomheten i gang mens de fast ansatte er på ferie, sier hun.

Faugstad understreker at på enkelte avdelinger er det umulig å trappe ned om sommeren. Fødeavdelingen på Kvinneklinikken er en slik avdeling. Barna kommer i en jevn strøm hele året.

BT skrev om ventekøer for akuttpasienter på ortopedisk klinikk i forrige uke. Pasienter med enkelte typer benbrudd måtte da vente inntil fem dager før de ble lagt på operasjonsbordet.

Klinikksjef Lars Oddvar Arnestad opplyser at situasjonen har bedret seg i løpet av den siste uken.

— Vi har inngått en avtale med operasjonssykepleiere om ekstra beredskap utover ettermiddagen to dager i uken. Det betyr at vi har mulighet til å ta unna unna køen dersom det hoper seg opp. Denne uken har vi derfor fått kortet ned ventetiden.

Han forteller at ferietid ofte følges av ganske stor aktivitet på ortopedisk klinikk.

— I ferien driver mange mer fysisk aktivitet enn det som ellers er vanlig. Det fører også til flere skader og uhell som må behandles på sykehus, sier Arnestad.