Det var litt før klokken 4 søndag morgen at det var klart at meklingen var avsluttet med godt resultat og at en streik som ville berørt tusenvis av reisende, var unngått.

Nafstad sier at skissen ble godtatt over bordet uten innvendinger etter at den var lagt fram rundt klokka 3.30.

Representanter for Sjømannsforbundet og Rederienes Landsforening møttes lørdag formiddag hos Riksmeklingsmannen til mekling.

Sentralt sto prinsippspørsmålet om en minstelønnsgaranti fra arbeidsgiverne til de ansatte. Det var dette spørsmålet som veltet forhandlingene, og som kunne bli en vanskelig utfordring for meklingsmann Dag Nafstad.

— Vi vil ha garantibestemmelser som sikrer sjøfolk en minstelønn som står i et prosentvist forhold til gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Det var derimot ikke rederne innstilt på å gi oss, sa talsmann Morten Øen i Sjømannsforbundet til NTB.