Bergen kommune har avvist et krav om erstatning på 740.000 kroner fra BKK Nett AS i forbindelse med lekkasjen i Vaskerelven 17. februar i år. Halvparten av erstatningssummen gjelder reparasjoner og opprydning, mens den andre halvparten skal dekke økonomisk tap i forbindelse med at mange av BKKs kunder ble berørt av strømbruddet.

Vil stille kommunen til ansvar

— Vi mener at kommunen er ansvarlig for vårt økonomiske tap, siden vannlekkasjen oppsto i deres anlegg, sier Ingunn Halvorsen i BKK Nett AS.

— Vi hadde fire strømaggregater i drift for å forsyne kundene i området. Nede i transformatorkiosken ble to høyspenningsbrytere ødelagt og måtte skiftes. Dette er kostbare deler.

— I tillegg gikk det mange arbeidstimer til tørking, reparasjoner og klargjøring for å kunne koble strømmen trygt inn igjen.

Kommunen på sin side mener at BKK Nett ikke hadde blitt skadelidende dersom de hadde isolert den nedgravde transformatorkiosken godt nok.

— Vann- og avløpsetaten kan derfor ikke se at det foreligger erstatningsrettslig grunnlag for å utbetale erstatning for dekning av BKK NETT AS sitt økonomiske tap i foreliggende sak, skriver Bergen kommune i et brev til BKK Nett AS datert 4. mai i år.

Fordi saken ikke er avsluttet ennå, vil ikke kommunen uttale seg ytterligere i saken.

Tror på løsning

Ingunn Halvorsen i BKK tror imidlertid at selskapet skal komme til enighet med kommunen rundt de formelle forholdene og finne en løsning.

To andre krav har kommet etter hendelsen. Pasta Sentral AS krever rundt 22.000 kroner i erstatning for tapt fortjeneste, mens Bruvik eiendommer krever i underkant av 90.000 kroner for reparasjon av skader etter lekkasjen.