Regningen etter «Rocknes»-forliset blir formidabel. Skipet er ifølge Dagens Næringsliv kaskoforsikret for nesten 500 millioner kroner i Norwegian Hull Club. Oppå dette kommer ansvarsforsikringen i Gard Services. Den skal dekke erstatning til etterlatte, utgifter til overlevende, forurensning, tap av last, etc.

-Feil på kart ikke nok

Kan forsikringsselskapene påvise grove feil for eksempel hos Sjøkartverket eller Kystverket (losvesenet), kan de håpe at deler av regningen kan skyves over bordet til staten.

Ifølge Hans Jacob Bull, professor i sjørett ved Universitetet i Oslo, skal det imidlertid mye til for å få norsk rett med på å gi staten ansvar.

— Hvis det er skyld på statens side, så kan dette gi grunnlag for erstatning. Men dersom noe defineres som en service fra staten overfor skipsfarten, sitter ansvaret langt inne. Feil på lykter eller kart er som regel ikke tilstrekkelig, sier han.

Lyktene virket ikke

Bull viser til den såkalte Tiranna-dommen. Da Tiranna gikk gjennom Finnsnesrenna i Nord-Norge, viste det seg at noen lykter skipperen navigerte etter ikke virket. Dermed gikk skipet på grunn.

Selv om folkene som skulle vedlikeholde lyktene hadde forsømt seg, førte ikke søksmålet frem. Årsaken var at Høyesterett mente dette er en servicevirksomhet.

— Heller ikke feil begått av en los vil føre til ansvar for staten. Men det er et eksempel på at loskontoret sendte om bord en los uten de nødvendige sertifikater for å kunne være los. Da han gjorde feil, ble staten dømt, sier Bull.

— Hva er forskjellen?

— Det er alltid en viss risiko for at en los kan gjøre feil. Men når staten ikke sjekker kvalifikasjonene til losen, blir feilen så grov at den gir ansvar.

Feil info ga medhold

— Dersom staten har oppdaget en viktig grunne, men ikke informert om den gjennom bulletinen Etterretning for sjøfarende da?

— Det er vanskelig å si noe sikkert. Grovheten i en feil vil spille inn. Et russisk skip gikk på en grunne i Sverige. Staten var klar over grunnen, men ved en feil ble den ikke avmerket. Da fikk staten ansvar. Den norske lovgivningen er temmelig lik den svenske, sier Bull.

Bull mener å se en tendens til at norsk rett gir staten et større ansvar.

— Jeg har ikke sett noen eksempler innen sjøfart ennå, men det er enkelte saker fra andre områder som viser dette, sier han.

- For tidlig å si noe

Sjansene for at forsikringsselskapene vil gå til søksmål mot Staten, er det vanskelig å få noen til å kommentere nå.

— Det er det altfor tidlig å si noe om. Vi vil iallfall ikke uttale oss om det før sjøforklaringen er over, sier Nicolas Wilmot i Gard Services.

Heller ikke Norwegian Hull Club vil si noen om dette så tidlig i prosessen.