Ingen vet hvor mange bergensbarn som ble sendt utenbys på barnehjem. Men sekretariatet for barnehjemserstatningen i Bergen regner med at det dreier seg om flere titalls barn. Det er dokumentert at bergensbarn ble sendt til barnehjem i Os, Voss, Stavanger og på Østlandet. Ingen av disse barna har fått erstatning.

Slik Bergen og Stavanger sine erstatningsordninger er utformet, har Berit Gard (43) og de to brødrene hennes ikke krav på erstatning derfra.

— Urettferdig

— Jeg faller mellom to stoler. Det føles fryktelig urettferdig, sier Berit Gard.

Nesten ingenting er kjent om bakgrunnen for at lille Berit og de to brødene hennes, Cato Oscar og Tor Birger, i 1963 ble sendt fra Bergen til Stavanger for å plasseres på barnehjem der. Den gang var Berit bare noen måneder gammel og brødrene ett og to år.

Damsgård sosialkontor var ansvarlig for plasseringen. Annen skriftlig dokumentasjon finnes ikke. Søsknene vet bare at det var omsorgssvikt som var årsak til at barnevernet grep inn. Barna ble sendt til barnehjemmet Vaisenhuset i Stavanger. Der bodde de i fire år før de flyttet til et fosterhjem i Sandnes kommune. De vendte aldri tilbake til Bergen.

Vonde minner

Berit forteller om en oppvekst som var preget av avvisning, mangel på kjærlighet og voksenkontakt.

— Marerittene om natten, utryggheten og den sosiale angsten jeg har hatt senere i livet, tror jeg bunner i vonde og delvis fortrengte barndomsminner, sier hun.

Fra barnehjemstiden har hun få bevisste minner. Men noen glimt husker hun fremdeles.

— Både brødrene mine og jeg ble seksuelt misbrukt. På Vaisenhuset ble jeg voldtatt av en større gutt. Vi ble også seksuelt misbrukt da vi var på sommerferie hos en familie utenbys.

Berit Gard var ofte redd for de store guttene.

— De store guttene var ofte stygge mot hverandre og oss som var små. Jeg tenkte på dem som farlige.

Bestefar kom

— Den eneste voksne jeg husker, er bestyrerinnen. Om henne har jeg flere gode minner.

De tre søsknene har knapt hatt kontakt med sin biologiske familie etter at de ble flyttet til Stavanger.

Selv kan Berit Gard huske to episoder fra oppveksten da familien kom på besøk.

-Jeg husker en eldre mann som besøkte oss på barnehjemmet. Det skal ha vært bestefar. Flere år senere kom det to damer og besøkte oss i fosterhjemmet på Sandnes. De var mormor og tante. Men jeg ble ikke fortalt hvem de var.

Fra vondt til verre

— Så lenge jeg bodde på Vaisenhuset, tror jeg heller ikke jeg var klar over at jeg og de to brødrene mine var søsken. Jeg husker dem derfra bare som to gutter jeg kjente.

Da Berit var fire år, ble søsknene flyttet i fosterhjem. Men vondt ble verre selv om de fikk en «mor» og «far».

  • Vi måtte nesten alltid være ute eller holde oss på rommet vårt. Vi frøs og ble ofte slått. Aldri fikk vi spise oss mette, sier hun. Trommehinnene hennes ble i de årene ødelagt av øreverk.

Senere har den vanskelige oppveksten preget søsknene i ulik grad.

Berit Gard sier hun føler hun har lagt den vanskelige oppveksten bak seg, men i 30-årsalderen hadde hun noen vanskelige år, og trengte psykologhjelp.

Livet smiler

Men i dag smiler livet. Hun er travel bondekone på øyen Talgje i Boknafjorden. Sammen har hun og mannen Bjørn Egil, Johan på fire år. I tillegg har hun to voksne sønner og et barnebarn.

Berit Gard har hatt kontakt med både Bergen og Stavanger kommune for å søke erstatning for overgrepene hun ble utsatt for som barn. Men hun er blitt avvist.

— Ingen bestrider at vi har samme rettigheter som de andre barnehjemsbarna. Men vi passer ikke inn i erstatningsordningene som Bergen og Stavanger har etablert.

— Jeg kommer ikke til å gi meg før også vi får oppreisning og beklagelse fra de instanser som er ansvarlige for den ødelagte barndommen vår, sier hun.

fakta/ordningen i Stavanger

  • Stavanger kommune gir oppreisning til alle barn som var under barnevernets omsorg i kommunen før 1980.
  • Erstatningsordningen gjelder barnehjem, fosterhjem og spesialskoler.
  • Barn som er blitt plassert i Stavanger fra kommuner utenom Rogaland, omfattes ikke av erstatningsordningen.
ENESTE BILDE: Berit Gard har bare ett eneste bilde fra barndommen av seg og søsknene. Det skal ha vært bestefaren som sørget for at de tre barna kom til fotograf. F.v. Cato Oscar, Berit og Tor Birger.
VIL KJEMPE: Berit Gard føler hun har lagt den vanskelige barndommen bakseg. Men hun vil ikke finne seg i at hun ikke får erstatning for overgrepene hunble utsatt for. FOTO: SIV SIVERTSEN