RUNE VALDERHAUG rune.valderhaug@bt.no

– Rutenettet i Norge vil i hovedsak se ut som det gjør i dag. Vi legger ikke opp til store endringer i dagens ruteprogrammer, sier visekonsernsjef i SAS, Gunnar Reitan, til Bergens Tidende.

Foreløpig venter SAS på konkurransetilsynets godkjenning av oppkjøpet av Braathens. Men både Reitan og innenrikssjefen i SAS, Johnny Skoglund, regner med at kjøpet går i orden.

Braathens har tillit – Det er ikke snakk om å innlemme Braathens i SAS. Begge selskapene skal fly som i dag. Braathens har et godt varemerke, og stor tillit i det norske flymarkedet. Så langt vi kan se frem i tid, vil derfor Braathens bestå som eget selskap. Men for å få lønnsom drift på norske innenriksruter må begge selskapene fjerne overkapasiteten, hevder Reitan.

– Betyr det færre avganger på Oslo – Bergen?

– Det betyr i alle fall ingen dramatisk endring i dagens tilbud. At vi fjerner overkapasitet betyr at vi tar bort ledige flyseter som det i dag ikke er etterspørsel etter. Vi kommer til å fjerne parallellavganger, men til gjengjeld spre avgangene bedre utover hele dagen. Dette kan gi noen færre avganger, men likevel bedre tidtabeller. Hovedpoenget er imidlertid at vi skal dekke etterspørselen fra våre kunder, hevder Skoglund.

Lønnsomt i 2002 Både SAS og Braathens har tapt enorme summer på å fly med tomme seter på norske innenriksruter etter at hovedflyplassen på Gardermoen åpnet. Ifølge Reitan vil det være et mål at begge selskapene skal ha lønnsom drift på sine rene norske ruter allerede neste år.

Reitan har forståelse for at mange frykter dyrere flybilletter dersom SAS får kjøpe Braathens.

– Vi mener at frykten er ubegrunnet. Blir prisene for høye, får vi konkurranse fra tog og bil. Motivet for oppkjøpet av Braathens er ikke å få høyere priser, men å redusere kostnader. SAS er avhengig av tillit i markedet, og at kundene våre ser at vi virkelig gjør det vi sier vi skal gjøre, sier han.