• Jeg vil ikke ha på meg at jeg gir blaffen i mine leietakeres sikkerhet. Sannheten er at det er ingen huseiere i denne byen som har brukt mer tid og penger på brannsikring enn meg.

Det sier Geir Hove, eier av Neumanns gate 6. Han føler seg urettmessig uthengt etter branntilløpet i bygården mandag.

— Jeg har brukt 20 millioner kroner på brannsikring i gamle bygårder de siste 10 årene. Jeg har personlig spikret opp gipsplater og satt inn branndører i leiligheter, sier han.

Ufortjent kritikk

Hove mener at kritikken mot ham er høyst ufortjent.

— Neumanns gate 6 er nok den av mine gårder som pr. dags dato er dårligst brannsikret. Men jeg kan ikke få skylden for alle forholdene brannvesenet påpekte.

Eiendomskongen peker på at det ikke var hans feil at en leietaker hadde plassert en seng i rømningsveien. Han mener også at han ikke kunne forhindre at en annen leietaker hadde tatt i bruk loftet som soveværelse.

— Dessuten er det naboen som har lagt ut masse armeringsjern i bakgården. Det er ikke mitt skrot som hindrer en eventuell evakuering.

Verken Geir Hove eller eieren av Neumanns gate 8, Mehdi Azhand, vil ta på seg skylden for at pipen var tettet igjen. De skylder på hverandre.

Ingen brannfelle lenger

Mandag uttalte brannsjef Helge Eidsnes at Neumanns gate 6 var en brannfelle.

— Huseieren ryddet opp. Mandag stod det dårlig til med brannsikring. Både beboernes og huseiers har et felles ansvar for at rømningsveien var blokkert, sier brannsjefen.

I går fikk også eieren av nabogården beskjed om å rydde bakplassen. Han fikk en sekstimers frist, ellers ville brannvesenet slå til med bruksnekt. Ved 14-tiden i går var bakplassen tømt.

Hvem som har tettet pipen, kan ikke brannsjefen slå fast.

— Jeg konstaterer bare at to naboer skylder på hverandre, sier Eidsnes.

INGEN VERSTING: Geir Hove synes han får ufortjent mye kritikk for forholdene i Neumanns gate 6.