Den 1444 kvadratmeter store tomten, der det sto en hytte, var regulert som friluftsområde (LNF-område). Utbygger fikk dispensasjon fordi ikke sterke frilufts— eller biologiske interesser ble berørt av utbyggingen. Byggearbeidene begynte 8. august i år, ifølge oppstartsmeldingen.