Ennå er det ikke en eneste av de 64 kommunale barnehagene som er godkjent etter forskriften. Det er kun brukt 3 millioner kroner på inneklimatiltak i barnehagen, men det finnes 5 millioner kroner tilgjengelig. Bergen kommune mener at det må ytterligere 15 millioner kroner til før inneklimaet i barnehagene holder mål.

På skolesektoren er situasjonen langt bedre. 20 skoler er godkjent etter forskriftene, og 13 venter på godkjenning. Men ved 63 skoler gjenstår det fortsatt arbeid før inneklimaet kan bli godkjent. Frem mot år 2003 er det satt av 100 millioner kroner til inneklimatiltak i skolen, det er minst 15 millioner kroner for lite.

Det er Næringsmiddeltilsynet som skal godkjenne at kommunen har oppfylt sine forpliktelser i forhold til kravene fra staten.

Dersom politikerne i tillegg skal sette toalettene og dusjene ved skolene i brukbar stand, må det bevilges rundt 25 millioner kroner. Men ingen forskrift forlanger at kommunen skal tilby gode toalettforhold.