Brannvesenet sjekket først og fremst fyringsanlegget under tilsynet.

— Dette er et hus med ildsted og skorstein. Derfor var dette vårt hovedfokus. Formålet var å vurdere forhold som har betydning for brannsikkerheten og atkomsten til fyringsanlegget. Tilsynet omfattet også om anlegget var intakt, sier Helge Eidsnes, brannsjef i Bergen brannvesen.

Artikkelen fortsetter under videospilleren.

— Ryddige rømningsveier

Brannvesenet har tilsyn hvert fjerde år med dette huset.

— Vi avdekket ingen avvik under tilsynet i fjor, sier han.

I tillegg til fyringsanlegget, registrerte brannvesenet at det var to røykvarslere og et pulverapparat i hver etasje, opplyser han. Rapporten har ut over det ingen merknader om dette brannvernutstyret.

Eidsnes sier også at huset hadde utfellbare stiger fra vinduene i begge gavlene i øverste etasje.

— Disse var utfelt på begge sider lørdag formiddag. Men vi vet ikke om de ble brukt eller ikke under brannen, sier han.

— Vi registrerte også at rømningsveiene var ryddige, sier han.

Dataproblemer

Han presiserer at det ikke er brannvesenets oppgave å godkjenne rømningsveier; det er Bergen kommunes ansvar.

— Normalt vil vi sjekke hvilke godkjenninger et hus har i slike situasjoner. Men denne helgen er kommunens datasystem utilgjengelig for oss, så det lar seg ikke gjøre, sier han.

Eidsnes presiserer at tilsynet kun er et uttrykk for tilstanden for ett år siden.

— Det er utleiers ansvar å sørge for at dette fortsatt er i orden, sier han.