Med syv mot seks stemmer ble det besluttet å utsette saken — nok en gang.

Bergens Tidende har tidligere skrevet at beboerne i Arna og Åsane frykter at asfaltverket og kaianlegget skal kunne medføre store ødeleggelser for nærmiljøet. De har stått hardt på kravet for å få gjennomført en konsekvensutredning.

Kystverket har derimot lenge ment at det ikke var behov for en utredning, i likhet med administrasjonen i Bergen kommune. Nå har imidlertid Kystverket kommet til at saken ikke hører hjemme på deres bord, og overlatt den til Miljødepartementet.

— Mindretallet - bestående av Høyre, Frp og Venstre - mener en konsekvensutredning burde blitt vedtatt i kveld. Men nå går det nok nye måneder før saken kan avgjøres, sier komiteleder Hans E. Seim (H).