Indre Sogn herredsrett dømte to 19-åringer til henholdsvis ett og tre års fengsel for vold og trusler mot indiskfødte Arve Beheim Karlsen som druknet i Sogndalselva i april 1999.

Statsadvokat Jan Hoel ønsket å anke dommen fordi de ble frikjent etter rasismeparagrafen. Statsadvokaten mente at saken hadde prinsipielle sider, og ønsket å få prøvd for lagmannsretten hvor langt straffelovens paragraf 135a rekker.

Også de to dømte ønsket å anke både skyldspørsmålet og straffeutmålingen, men Gulating lagmannsrett har avvist både statsadvokaten og de dømtes ønsker om å anke, melder TV2.