Verken Forbrukerrådet, Helsetilsynet eller pasientombudene har myndighet til å gjøre noe med slike klager.

— Det ser ut til at disse pasientene har dårligere rettsvern enn andre pasient- og kundegrupper. Det burde absolutt finnes et organ som hadde ansvar for dette, sier direktør Anne Råheim i Forbrukerrådet i Hordaland.

- Ikke vårt bord

Problemet med manglende tilsynsmyndighet for alternativ medisinsk behandling har fått ny aktualitet med rettssaken mot Atle Johan Løvaas. I den saken var det Fylkeslegen som innledet etterforskning på vegne av Helsetilsynet. Men det skjedde kun fordi Løvaas også var fysioterapeut.

— Alternative behandlere hører vanligvis ikke under vårt tilsynsområde. Det er kun når de i tillegg er helsepersonell at sakene havner på vårt bord, slik som i tilfellet med Atle Johan Løvaas, sier fylkeslege Helga Arianson.

Ombud kun for staten

Å ringe til Forbrukerrådet vil altså heller ikke hjelpe.

— Nei, dessverre. Vi får telefoner i ny og ne om naturmedisin, men vi behandler ikke den typen saker. Vi har ikke myndighet til å foreta oss noe overfor behandlere, sier Anne Råheim.

Heller ikke pasientombudene er stedet å henvende seg. Ombudet behandler kun klager på den offentlige spesialisthelsetjenesten, opplyser pasientombud Grethe Brundtland.

— Våre lovgivere har bestemt at innbyggerne skal kunne bruke alternativ medisin. Da må folk tydeligvis selv ta ansvar for det de gjør, sier fylkeslege Helga Arianson.