JOHN LINDEBOTTEN

Det fikk Bergens Tidende forsikringer om i Samferdselsdepartementet i går. Der hadde samferdselsbyråd Lisbeth Iversen og byrådskollega Hans-Carl Tveit håpet å få møte Torild Skogsholm, som ikke var langt unna, men de måtte «ta til takke» med statssekretær Alfred Bjørlo.

— Statsråden har understreket at det må være «balanse» i Bergensprogrammet. Det vil si at kollektivdelen i programmet må veie like sterkt som veidelen. I det ligger at bybanen må bygges samtidig med Ringveg vest, sier statssekretær Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet til Bergens Tidende.

— Det ville altså være svært uheldig om for eks. bybanen måtte vente til etter at Ringveg vest var ferdig, sier Bjørlo.

Setter seg ned sammen

Så langt så vel. Men først er det nødvendig å rydde opp i en del uklare forhold omkring saksbehandlingen av bybanen.

Foruten Alfred Bjørlo møtte utsendingene fra Bergen også regionvegsjef Ole Chr. Torpp og utbyggingssjef Lars Aksnes fra Vegdirektoratet. Det ble til dels en repetisjon av den pågående krangelen om ansvar for og rekkefølge på nødvendige veitiltak i korridoren fra Danmarksplass og sørover.

— Når vi kommer hjem, setter vi oss ned sammen og blir enige om hva vi er uenige om, og så løser vi problemene, sier Lisbeth Iversen.

— I departementet fikk vi vite at en arbeidsgruppe arbeider med spørsmålet om alternativ bruk av riksveimidler til bybanen, og at vi snart skal få svar. Det er helt avgjørende for oss. Det var også viktig å få godkjent bruken av 26 millioner kroner til prosjektering av bybanen, slik at vi kan få gjort mest mulig av dette i 2004, sier Lisbeth Iversen.

Men på dette punktet kom hun ikke langt. Prosjekteringsmidler kan tidligst brukes når reguleringsplanene er endelig godkjent. Og det er de ikke før Miljøverndepartementet eventuelt har satt til side innsigelsene fra Statens vegvesen, bl.a. mot løsningen på Danmarksplass, der veivesenet mener det blir for trangt.

Gjøre jobben selv

— Jeg ble også overrasket over å høre at Bergen kommune selv må ekspedere bybaneplanene til ekstern kvalitetssikring. Vi må til og med selv gå ut og be om anbud på jobben fra godkjente firma. Dette får vi bare sørge for å få gjort, for nå kan vi ikke tape mer tid, sier Iversen.

— Vi gjorde Bergen kommune oppmerksom på dette i et brev allerede i fjor, sier Alfred Bjørlo. - Der skrev vi at Oslo kommune som byggherre for T-baneutbyggingen måtte sørge for kvalitetssikring av kostnadene, sier Bjørlo.

Men en slik kvalitetssikring kan ikke foretas før reguleringsplanen er endelig godkjent. Og når skjer det?

— I dag skal vi på befaring langs bybanetraseen i Bergen sammen med folk fra Miljøverndepartementet. Der skal vi se nærmere på de forhold som veivesenet har reist innsigelse mot. Deretter har vi to uker på oss til å forfatte en uttalelse, og så tar Miljøverndepartementet den endelige avgjørelsen.

Oversikt til høsten

— I budsjettproposisjonen til høsten vil Samferdselsdepartementet gi en oversikt over hvordan man ser på finansieringen av Bergensprogrammet. Allerede nå vet vi at investeringene i Ringveg vest og bybanen koster én milliard mer enn de bevilgninger og bompengeinntekter som vil stå til rådighet i byggeperioden. Hvordan vil dere løse det?

— Det må vi se på sammen med Bergen kommune og Statens vegvesen. Vi må se på tiltak for å redusere kostnadene. Lån kan selvsagt komme på tale, men det fører jo til ekstrautgifter. Kanskje må vi ta med på kjøpet at bompengeinnkrevingen må utvides med noen år for å dekke investeringene. I alle fall synes det nå klart at mange mindre prosjekter og tiltak i Bergensprogrammet må skyves på, men den muligheten gjorde vi oppmerksom på i Stortingsproposisjonen om Bergensprogrammet, sier Alfred Bjørlo.

BEROLIGER: Statssekretær Alfred Bjørlo i Samferdselsdepartementet forsikrer Hans-Carl Tveit og Lisbeth Iversen om at departementet vil gjøre sitt for rydde veien for bybanen frem mot statsbudsjettet for 2005.<p/>FOTO: HÅVARD BJELLAND