Det var Norges Miljøvernforbund som forlangte etterforskning og forlangte at kommunen skulle bøtelegges for sin rolle i forbindelse med Giardia-utbruddet i Svartediket høsten 2004. Riksadvokaten har henlagt saken under henvisning til at det ikke foreligger tilstrekkelig grunn til å ilegge foretaksstraff. Avgjørelsen er fattet med utgangspunkt i vurderinger fra Økokrims miljøteam, som har etterforsket saken.

Politiet henla

Miljøvernforbundet politianmeldte Bergen kommune for to år siden fordi de mente kommunen forsøkte å kamuflere sitt eget ansvar for at flere tusen mennesker ble Giardia-syke for fire år siden.

Hordaland politidistrikt fikk i første omgang i oppdrag å etterforske saken, og valgte å henlegge anmeldelsen, men i mai 2005 ble politiet pålagt av Statsadvokatene i Hordaland å gjenoppta etterforskningen.

Bot ble trukket

Denne nye etterforskningen endte med at Hordaland politidistrikt ga Bergen kommune et forelegg på 800.000 kroner for brudd på matloven og drikkevannsforskriften. Men bare noen dager senere ble boten trukket tilbake av formelle og juridiske grunner. Det viste seg at politet ikke har formell kompetanse til å ilegge slike bøter. Det kan bare statsadvokaten.

Dermed ble saken anket videre til Riksadvokaten, som nå har bestemt at saken skal endelig henlegges.

Hva synes du om henleggelsen? Si din mening i kommentarfeltet!

INGEN BOT: Økokrims miljøteam har etterforsket saken etter Giardia-utbruddet i Svartediket høsten 2004. Nå er saken henlagt.