Da BT snakket med Kristian Helland, tilsa gjeldende prognose at KrF ville få seks representanter i bystyret, en mindre enn i denne perioden.

— Vi regnet med fem, så seks representanter er veldig bra for oss. Særlig med tanke på at vi i valgkampen har hatt motvind fra alle kanter, sa en blid Helland.

KrFs valgkamp står i så måte i skarp kontrast til Høyres. Helland tror det er Friele, samt at Høyre har vært opposisjonsparti, som er grunnen til Høyres fremgang. Men han synes ikke Frieles popularitet er noe argument for at han skal gi fra seg ordførerjobben frivillig.

— Jeg forholder meg til at det ikke er direkte ordførervalg i Bergen. Det hjelper ikke hvor mye den ene eller andre ønsker en stilling. Vi må forhandle, men det er bystyret som velger ordfører, sier Helland.

Utelukker ingenting

— Er det aktuelt for deg å bli varaordfører?

— Det har jeg ikke brukt krefter på å gruble over. Jeg kan ikke si noe mer om det nå, sier han.

I dag tidlig skal KrF ha møter med Senterpartiet og Venstre. Senere skal KrF ha møter med byrådspartnerne Ap og Senterpartiet.

— Jeg kan ikke si noe mer om veien videre før etter disse møtene, sier ordføreren.

Under intervjuet kom en ny prognose der KrF lå inne med fem representanter. Senere kom en prognose det KrF bare fikk fire representanter.

Liten valgvake

KrF hadde en av byens minste valgvaker. Bare rundt 20 KrF-ere hadde møtt frem på valgvaken i Kristkirken på Minde.

Stemningen var nervøs før valgdagsmålingen ble presentert. De siste månedenes meningsmålinger hadde gitt dem små forhåpninger.

— Selv ikke på Stadion kan vi glede oss over resultatet, sa en da han fikk en telefon fra Brann-kampen.

Jubelen var likevel stor da målingen som ga KrF seks representanter ble presentert. Den jubelen stilnet etter hvert som prognosene ble stadig dårligere for KrF.

Ordfører Kristian Helland (KrF) vil ikke gi fra seg ordførerklubben til Herman Friele uten kamp.
RUNE SÆVIG