Hun sa opp jobben som kassadame for å bli student. I fire måneder gikk hun på «Akademiet» for å forbedre mattekarakteren. Hybeljakten i Oslo var så vidt kommet i gang og siste arbeidsdag var spikret til den 7. august. Alt gikk som på skinner for 22 år gamle Ingelin Lygresten. Endelig skulle hun bli student.

Men så kom eksamensdagen. Det er ikke godt å si hvorfor, men like etter eksamensstart fikk hun et kraftig epilepsianfall. Hun har hatt slike anfall før, men ikke ofte.

— Jeg husker ikke noe av det. Da jeg kom til meg selv, hadde de båret meg ut av eksamenslokalet og det var for sent å gå inn for å fortsette, forteller hun.

Da kreftene var kommet tilbake satte hun seg ned ved telefonen. Nå ville hun ta eksamen om igjen.

Men der gikk toget av skinnene: Eksamen holdes bare to ganger i året. En gang om våren og en gang om høsten, var beskjeden hun fikk ved eksamenskontoret.

Skal Lygresten vente til høsten, vil det være for sent å søke opptak ved Universitetet i Oslo. Hun risikerer å måtte vente et helt år før hun kan begynne å studere Midtøstenkunnskap.

— Jeg er snart 23 år gammel. Jeg har ikke lyst til å være 24 når jeg begynner på utdannelsen min, sier hun.

Firkantet regelverk

Dersom hun hadde gått på vanlig videregående skole, hadde dette ordnet seg. Hun hadde fått et såkalt «betinget opptak». Det ville betydd plass ved universitetet om hun samtidig klarte høstens eksamen.

Slik ville hun fått en travel høst, men sluppet å vente et år.

Men denne ordningen gjelder ikke for henne som tok eksamen som privatist. Nå kan hun ikke tro at det ikke skal gå an å finne en løsning.

— Jeg kan ikke være den eneste i denne situasjonen. Det burde være en tredje eksamen for dem som får eksamen ødelagt, mener hun.

Trond Botnen, rektor ved Akademiet Privatist Bergen, forklarer at de bare arrangerer kursene, mens det er Hordaland fylkeskommune som tar seg av eksamensavviklingen.

— Jeg har full forståelse for at dette er fortvilende for privatisten, men vi kan ikke gjøre annet enn å forholde oss til det opplegge fylkeskommunen kjører. Hvis de endrer sine rutiner, vil vi tilpasse oss etter det, sier han.

Botnen sier at de anbefaler privatistene sine å ta de vanskeligste eksamenene i høstsemesteret, nettopp for å ha muligheten til å ta dem opp igjen til våren om de blir syke på eksamensdagen eller ikke oppnår de resultatene de ønsker.

— Vi prøver å hjelpe folk med å komme godt ut av det når noe skjærer seg, men reglene er veldig firkantet. Det er veldig synd for dem som rammes, men her er privatisteksamenene nådeløse, sier rektoren.

Ingen bønn

Regelverket til Samordna opptak er klokkeklart på at ordningen med betinget opptak ikke gjelder for privatister. Grunnen er at betinget opptak forutsetter at man har en standpunktskarakter man kan poengberegnes utfra, forklarer Kristin Tambs, avdelingsleder for saksbehandlerne ved Samordna opptak. Man får ikke standpunktskarakterer som privatist.

Slik Samordna opptaks regelverk er nå ville dermed Ingelin Lygrestens eneste mulighet til opptak i år være å få avlagt ny eksamen så snart som mulig etter at hun ble syk i våres. Ifølge Stein Henning Galtung ved eksamenskontoret i Hordaland Fylkeskommune er dette ikke mulig.

— Det er utdanningsdepartementet som styrer dette, vi kan ikke gjøre noe med det. Vi snakker om sentralgitte eksamener som kun arrangeres to ganger i året.

Galtung sier de prøver å hjelpe kandidater som blir syke til muntlig eksamen slik at de får tatt eksamen innenfor samme semester, mens skriftlig eksamen må gjennomføres på eksamensdagen. Han har forståelse for at konsekvensene blir store for dem som ikke får gått opp til eksamen når de hadde planlagt. Han mener en mulighet kunne være å la privatister også komme inn under ordningen med betinget opptak.

— Men det sier seg selv at vi ikke kan gi en kandidat samme eksamensoppgave som de andre har fått 14 dager tidligere, sier han.