Du skulle tro at det i gjennomtelte Norge kun krevdes noen tastetrykk for å slå fast hvem som er landets eldste.

Men så enkelt er det ikke. Statistisk sentralbyrå har sluttet å telle antall 106-åringer, 107-åringer osv. Sentralbyrået har puttet landets aller eldste i samlekategorien «105 år og eldre». Og de som befinner seg der, er kanskje ikke engang i live, forklarer førstekonsulent Øivind Rustad:

— Vi hadde ettilfelle for få år siden, da en kvinne på papiret ville blitt 114 år. Men hun var reist tilbake til hjemlandet sitt for 30 år siden uten å melde flytting, og døde senere der. Også i dag har vi flere som på papiret er 112–113 osv. år, flesteparten av dem er svenske eller danske, så de er sannsynligvis reist tilbake til hjemlandet og har så dødd der. Så Ingeborg Mestad kan være eldst, men vi vet ikke.

Ordføreren kommer Søndag skal hun i hvert fall feires, eldst eller ikke. Ingeborg Mestad bor på Arna helseheim, der hun hver dag sitter oppe i rullestolen sin.

Alder og demens har tatt syn, hørsel og etter hvert språket hennes, men fysisk fungerer hun etter forholdene fint, forteller Kåre Mestad (72), eldst av tre sønner.

Søndag klokken 12.30 kommer ordfører Gunnar Bakke og vil gjøre krus på jubilanten, som har litt av å livsløp å skilte med.

Født på 1800-tallet Hun var nesten skolejente da Norge ble selvstendig i 1905, voksen da første verdenskrigen sluttet og 41 år gammel da den andre tok til.

Ingeborg Mestad var født og oppvokst på gården Hauge i Arna, utdannet seg til sykepleier og jobbet både på kysthospitalet Hagavik og ved sykehuset i Florø.

I 1936 giftet hun seg med Ola og flyttet til Espeland. I 1961 ble hun enke og gikk på nytt ut i arbeidslivet. Helt frem til fylte 70 år jobbet hun som sykepleier, blant annet på Arna helseheim.

LANGT LIV: Ingeborg Mestad har levd i tre århundrer. Søndag blir hun 110 år. Foto: Privat