• Det er så ille å sjå. Fjøset vårt er heilt øydelagt, seier Ingeborg Heggdal (87), som vart evakuert frå Flåm med helikopter onsdag.

Heggdal er dårleg til beins, og vart evakuert direkte til sjukeheimen i Aurland. Eit tiltals personar — mest kvinner, barn og eldre - vart henta ut frå den straumlause og flaumramma Flåmsdalen onsdag ettermiddag.

— Det er første gong i livet at eg flyg helikopter, sa Heggdal etter å ha landa trygt i Aurland. Ho måtte konstatere at driftsbygningen på garden forsvann på elva.

— Det er ille å sjå. Fjøset vårt er heilt øydelagt, seier 87-åringen.

- Her ligg alt flatt

Sonen Nils Arild vart att i dalen.

— Her ligg alt flatt, sa han då BT snakka med han på telefonen tidlegare på dagen. Garden ligg like ved kyrkja i Flåm, nede ved elva.

— Vi får ikkje lov til å gå ned til sjølve garden ennå av politiet. Men eg ser at i alle fall tre-fire av husa mine er borte, seier sauebonden.

— Kva slags hus var dette?

— Sauefjøset på 300 kvadratmeter er reist. Og eit gammalt fjøs frå 1600-talet. Og eit røykjehus og ei smie, seier Heggdal.

Dyra var ute på beite, og vart ikkje tatt av vatnet.

Fire hus i lause lufta

Hos naboane står det like dårlig til.

— Det er helt jævlig her. Fire hus heng i lause lufta på andre sida av elva for meg. Og i går kveld såg eg to bustadhus reise på elva, seier Heggdal.

FLÅM: Ingeborg Heggdal (87) vart henta ut med helikopter frå Flåmsdalen onsdag ettermiddag. Fleire hus på garden hennar er tatt av elva.
EIRIK BREKKE

Anne-Lise Wangen var letta etter å ha vorte henta ut med helikopter onsdag.

— Det ser heilt forferdeleg ut der oppe. Fleire hus ligg nedover i elva. Eg var redd for å måtte sitje enda ei natt i mørket, utan straum, sa Wangen.

Geiter må mjølkast

Ordførar Noralv Distad opplyser til BT at dei ikkje vurderer det som farleg å opphalde seg i området nå, men at fleire ønskjer å kome seg ut - blant anna fordi dei ikkje har straum.

Straummangelen skaper også problem for 380 geiter som må mjølkast. Kommunen har no skaffa aggregat til geitebonden, og det flys inn i kveld.

Det skal ikkje vere aktuelt å opne opp igjen det avsperra området i Flåm før tidlegast torsdag.

Kraftstasjonen ovanfor kyrkja, Leinafoss kraftverk, måtte stengjast ned tysdag kveld. Kort tid etter mista operatørane all kontakt med det fjernstyrte elvekraftverket.

Totalt 269 evakuerte

Totalt vart 252 personar evakuerte frå Flåm i går. I tillegg vart 17 personar flydd ut med helikopter i dag, fortel Trygve Skjerdal,leiar i Aurland Røde Kors.

NVE, kommune og politi er inne på synfaring i 15-tida onsdag for å sjekke skadar på blant anna veg og jernbane.