— Vi har planlagt å sette opp store informasjonstavler på innfartsårene fra både nord og sør. Her skal det informeres om Autopass-ordningen på flere språk. Skiltene vil også gi anvisning på hvordan bilistene skal gå frem for å betale, sier overingeniør Reidun M. Instanes ved Statens vegvesen. Hun vil gjerne samarbeide med reiselivsnæringen for at informasjonen skal bli best mulig.

Ukjent turistbeløp

Hun har ingen formening om hvorvidt turistene bør få kjøre gratis.

— Nei, det er det kommunens selskap Bergen Bompengeselskap som avgjør, sier Instanes.

Ingen har regnet på hvor stor andel av beregnet inntekt av Autopass-ordningen turistene vil stå for.

— Først etter noen års drift, kan vi si noe sikkert om turistenes andel av trafikken, sier hun.

Kontoutdrag

— Vil kundene få kontoutdrag slik at de kan kontrollere at kontoen er korrekt belastet?

— Kundene kan til enhver tid gratis sjekke saldoen sin på hjemmesiden til Bro og Tunnelselskapet på internett. Hvis de ønsker spesifisert kontoutdrag tilsendt i posten, vil de få det mot å betale for det. Prisen på en slik tjeneste er ikke fastsatt, sier Reidun M. Instanes.

Flere lesere har fortalt til Bergens Tidende at de har fått tilsendt to sett Autopass-brikker selv om de bare har bestilt en.

Får ekstra brikke

Vidar Raa i Bro og Tunnelselskapet BT opplyser at rundt 100 kunder har av forskjellige grunner fått tilsendt en ekstra brikke uten å ha bestilt det. I noen tilfeller er det kundens feil og i mange tilfeller er det selskapets feil. Men i forhold til det store antall utsendte brikker - rundt 100 000 - skal problemet være avgrenset til ca. 100 tilfeller.

Raa oppfordrer for øvrig kundene til å sjekke at brikkenummeret og bilnummeret stemmer med numrene som står oppført på fakturaen.

— Hvis det ikke er samsvar mellom disse opplysningene, kan det føre til mye ekstraarbeid, sier Raa.