— Jeg kan ikke huske at Heldal har informert meg om dette. Men dersom fylkesbyggesjefen hadde kommet til at han ville bruke Heldals bolig etter forutgående forhandlinger om pris, hadde ikke det vært noe problem. Problemet er at Heldal har gjort forretninger med seg selv på fylkeskommunens vegne, sier fylkesrådmann Paul M. Nilsen. Barnevernsdirektør Arne Andersen avviser at han er blitt informert av Heldal om at han ville bruke privatbolig til barnehjemsformål.