MAJ-BRITT DAHL maj.dahl@bt.no— Siden det første registrerte tilfellet i november, har forekomsten økt veldig lite. Vi vet ikke om forekomsten fortsetter å øke langsomt. Det er mange usikre faktorer, sier professor Lars R. Haaheim ved WHO Influensasenter for Vestlandet til Bergens Tidende.Statens institutt for folkehelse skriver i en melding at mye tyder på at sesongens influensautbrudd er i gang. Det mener Haaheim det er alt for tidlig å si noe om. - Vi kan få et eksplosivt utbrudd fra den ene uken til den andre, sier Haaheim.- Ennå er det usikkert om den lave forekomsten kan forklares med at viruset er mindre smittsomt, eller om folk blir mindre syke. Hvis det siste er tilfellet, går de gjerne ikke til lege. Da blir tilfellet heller ikke registrert, sier Haaheim.