— Influensaviruset har festa grepet, og folk må førebu seg på at det kjem til å bli meir av det i vekene som kjem, seier Olav Hungnes, seniorforskar ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt.

Han fortel at influensaen sakte, men sikkert er på veg.

Sjølv om det har vore usedvanleg lite av influensavirus til no, meiner ikkje Hungnes at folk slepp unna den slitsame sjukdomsperioden i år.

— Vi ser alltid ein influensatopp mellom veke 40 og veke 20, og denne har enno ikkje kome. Men det varierar veldig frå år til år kor ille det blir, seier Hungnes.

Svineinfluensa

Han meiner den høgaste toppen ikkje kjem før om ein til to månader. Kva type influensavirus som herjar, varierar frå år til år.

Til no har ikkje Folkehelseinstituttet klart å peike ut ein klar favoritt, men ein ser ei lita overvekt av svineinfluensaviruset til no.

Hungnes fortel at kor ille influensaen blir kvart år kjem an på kor immune folk er for det aktuelle viruset. Ofte får ein færre tilfelle året etter ein kraftig influensatopp, fordi folk har meir antistoff.

— Vi undersøkte nivået av antistoff hjå innbyggjarane i fjor sommar, og det lovar bra. Me har eit håp om at årets influensatopp ikkje blir så heftig, men av erfaring er det vanskeleg å spå om dette, seier Hungnes.

Ugler i mosen

Ingrid Smith, smittevernlege i Helse Bergen, seier ein vanlegvis ser influensatoppen i perioden mellom desember og februar, men at den kan koma så seint som i april.

— Vi går vel eigentleg og ventar på at influensaen skal koma, men det vil skje gradvis, og førebels er vi ikkje i nærleiken av ein influensaepidemi.

- Ein NAV-rapport frå 2008 viser at ein ser eit unormalt høgt sjukefråvær knytt til store idrettsarrangement. Trur du vinter-OL kan utløyse eit skred av influensa-eigenmeldingar?

— Hehe, det trur eg ikkje eg skal spekulere i, men viss ein ser eit høgt sjukefråvær grunngjeve med influensa er det store ugler i mosen. Ein auke i tilfelle kjem nemleg gradvis, og til no har me nesten ikkje sett nokon oppgang, så det kjem uansett til å ta tid før ein ser ein influensaepidemi, seier Smith.

Forkjølingssesong

Ho fortel at mange har vore skikkeleg forkjølt i det siste, og at det finnast ei rekkje ulike luftvegsvirus som kan gje influensaliknande symptom. Så om du ikkje får influensa med det fyrste, kan du framleis risikere å bli snufsete og dårleg.

— Influensaen skil seg ut med at du blir veldig raskt dårleg. Du kan nesten seie klokkeslettet du blei dårleg, forklarar Smith.

Klassiske symptom på influensa er feber, verk i kroppen og hovudpine. Legevaktsjef i Bergen, Frank Van Betten, kan stadfeste at det ikkje er mange som kjem innom med influensa for tida.

— Mange vel så klart å bli heime i staden for og koma på legevakten, men me har endå ikkje sett teikn til ein epidemi, seier Betten.