METTE RISA

— Jeg tror det er på høyden nå, og det kommer nok til å avta etter påske, sier overlege Hans Blystad ved Folkehelsa.

Også Eivind Damsgård ved Legevakten i Bergen kan fortelle om flere pasienter med influensasymptomer enn vanlig. Men denne gangen har vi sluppet lettere unna enn tidligere år.

— Vi har hatt mye kraftigere epidemier tidligere år, årets influensaepidemi er mer moderat, sier Blystad.

Og de influensasyke befinner seg over hele landet, jevnt fordelt i alle regioner.

— Er det noen vits i å vaksinere seg nå, eller er det for sent?

— Det begynner å bli for sent for det. Det tar en til to uker før vaksinen virker, og da vil antall influensasyke være på nedtur, sier Blystad.

— Har du noen råd til dem som har blitt syke?

— Det finnes et legemiddel man kan få på resept, men det må tas innen to døgn etter at en har blitt syk. Det kan forkorte sykdomstiden med noen dager, sier han.

— Ellers kan jeg bare oppfordre folk til å holde sengen og ikke dra på ferie eller jobb og smitte andre.