Fra slutten av 1800-tallet utviklet området seg som en liten «by» med blant annet dampskipskai, landhandel, poståpneri, meieri med ishus, mølle og bakeri. I tillegg var her gjestehus, treskofabrikk, leketøysfabrikk og bunkersstasjon.

Farende på sjøen følte kanskje at stedet var en by i miniatyr, et lite Bergen før den store vestlandsbyen, for her kunne du få mesteparten av den service en reisende kunne trenge.

Nå ligger mye brakk, andre bygninger har fått nytt innhold. Meland kommune har lagt til rette for ny drift, og her er kommet marina og båtverksted.

Ny næring

Kommunen ønsker et hotell på Flatøy langs sjøkanten mellom det fredete friområdet Håøy og Hagelsundbrua, forteller kommunalsjef Jens Bjordal. For å forsvare de store grunninvesteringene, planlegger kommunen eneboliger i det solfylte og stille området.

I 1843 bodde Ivar Aasen her hos lensmann Brudvik da han var på registreringsferd på Vestlandet. Men lensmannshuset finner du ikke lenger.

Håøya er også nevnt i sagaen. I 1183 kom kong Sverre sørover med flåten sin. For ikke å bli oppdaget av vardevakten på toppen av fjellet, la han hovedflåten igjen i Sognesjøen og kamuflerte to av skipene som handelsfartøy.

Da de kom til nordøstsiden av Håøy, styrte de skipene inn i en av vikene der, og mennene sprang til toppen der de overmannet vakten før han fikk tent varden. Veien inn til Bergen var klar, og angrepet kom helt overraskende på kong Magnus Erlingson.

Festningen

Håøy er fredet og eid av Bergen og omland friluftsråd. Det er et populært område med turvei til toppen. Den ble bygget i 1915 sammen med kaien da festningen ble anlagt. Under andre verdenskrig hadde tyskerne luftvernbatterier der oppe.

Da Frank Mohn trengte mer plass, falt øynene på området til den gamle sjøflyhavnen. De utvidet arealet og bygget kaier. I terrenget bak er det funnet spor etter 10-12 steinalderboplasser som er 4000-7000 år gamle. Her er flatt og lunt, og fisk i sjøen. Det vil si, det var. Før kom vintertorsken inn på osen for å gyte. I dag er det nesten ikke en torsk å oppdrive, knapt en pale.

Ved Krossneset har det trolig stått en steinkross i tidlig kristen tid.

Sagnet om kvernasteinen

Nord for Håøysundet kommer vi inn i krysningspunktet mellom to fjorder og to sund. Midt i ligger Tjuvholmen, et gammelt rettersted.

Nordover ligger den lange Radfjorden, østover Alverstraumen og sørover Kvednafjorden. Her ligger også Kvednafluen med et sjømerke. På skvalpeskjæret ved siden av står en kvernstein som har en spesiell historie.

For svært lenge siden ble det produsert kvernsteiner i Hyllestad. Disse ble eksportert, og på en tur sørover i Alverstraumen forliste båten og lasten la seg på bunnen. Ingen vet når det skjedde, men man regner med en gang mellom 1150 og 1830. Det var ikke dypere enn at folk i området hentet kvernstein her i generasjoner. En kom for nær fluen, og robåt og stein gikk til bunns. Årene gikk og den virkelige historien ble til sagn.

Den gamle steinen

Men så rente en av sognebåtene på skjæret en gang i mellomkrigstiden. Fabrikkeier Glatved-Prahl i Alversund kjente til sagnet om mannen og robåten og ba redningsdykkeren se etter kvernsteinen. Den lå der og ble tatt på land.

Glatved-Prahl ble så begeistret at han fikk smeden til å lage et stativ til steinen som så ble montert på fluen. Det og kvernsteinen står der fortsatt og advarer sjøfarende.

KVEDNAFLUEN: I mellomkrigstiden ble en kvernstein fra Hyllestad satt opp på skjæret. Den kommer fra lasten til et skip som sank i Alverstraumen.
ØIVIND ASK
HOTELLTOMTEN: På andre siden av fjorden kunne Meland kommunetenke seg et hotell.
ØIVIND ASK
FLATØY: Her på industrianlegget til Frank Mohn lå den gamle sjøflyhavnentil Marinen.
ØIVIND ASK
KROSSNESET: I tidlig kristen tid sto det en steinkross her. I områdetinnover til venstre har det bodd folk siden steinalderen.
ØIVIND ASK
LITLEBERGEN: Jostein Vike, gamleordførereni Lindås, er prosjektleder for kulturprosjektetDen indre farleia. Mellom ham ogkommunalsjef Jens Bjordal i Meland ser viden gamle strilakaien fra ca. 1850. Det storenaustet i bakgrunnen er det planer om årestaurere.
ØIVIND ASK
MARINA: Magne Helgaas i Wave Båt &Fritid på Litlebergen har arbeid nok medbåter som ødelegger hekkaggregatet.
ØIVIND ASK