— Det er en kulturbarriere som på mange måter er i ferd med å bli brutt ned, sier Rommetveit.

Han har spilt en sentral rolle i opprettelsen av Høyteknologisenteret, der universitetet er sentral eier i Forinnova og Sarsia, to bedrifter som har i oppgave å utvikle forskning til forretning.

I Bergen satses det først og fremst på olje og gass, informatikk, oppdrett og fiske, helse- og bioteknologien.

Rommetveit deler ikke Herviks tvil om hvorvidt samfunnet får nok igjen fra forskningsmilliardene i form av arbeidsplasser og bedrifter.

Om det ikke er mange sysselsatte i bedriften på Høyteknologisenteret ennå, så har flere næringer hatt store gevinster av forskningen fra forskningsmiljøene i Bergen.

Rommetveit peker på vaksiner for oppdrettslaks, som har gjort fisken friskere og nesten har fjernet bruken av antibiotika i oppdrettsnæringen.

Og Hydros forskningsavdeling er lagt til Bergen, nettopp på grunn av forskningsmiljøene her. Forskning som nå pågår ved Universitetet i Bergen vil ventelig gjøre det mulig å utvinne langt mer olje fra de eksisterende feltene i Nordsjøen enn man opprinnelig ventet.