Fylkesmiljøsjef Terje Aasen var mandag formiddag på befaring på Eidsnes. Han sier til Bergens Tidende at SFT var i sluttfasen på behandling av konsesjonssøknaden fra Indus.

— Denne søknaden ville blitt behandlet i løpet av 14 dager. Så skjer det uheldige at vi får denne meldingen. Bedriften har satt i gang med å plassere stoffer der ute allerede, noe de ikke har lov til. Det er selvfølgelig en veldig ugrei situasjon, sier Aasen.

— De har rett og slett gått litt raskt i svingene.

Han reagerer og på at området ikke er fullstendig gjerdet inne.

— Gjerdet mot friområdet tar jeg for gitt kommer opp med en gang.

Aasen sier Indus i 30 år har vært en foregangsbedrift når det gjelder gjenvinning av avfall.

— Vi er derfor overrasket over det som når har skjedd.

Aasen sier stoffene som har vært lagret er rimelig ufarlige, men likevel kan bedriften regne med en reaksjon fra SFT. Enten politianmeldelse, bøter eller en advarsel.