Rune Valderhaug

I fjor vedtok Indremisjonsforbundet (IMF) å åpne for at også menigheter kan stå tilsluttet forbundet. Til nå har kun frivillige misjonsforeninger og bedehusforsamlinger vært tilsluttet organisasjonen.

Indremisjonsfolk flest har så langt valgt å være medlemmer av Statskirken. Men de siste årene har kritikken mot teologisk utglidning og liberalisering i Kirken økt blant det konservative indremisjonsfolket på Vestlandet. På flere bedehus er man begynt å døpe barna sine selv. Men likevel er det aller første gang i IMFs 105-årige historie at man får en egen selvstendig menighet i rekkene.

Den nye menigheten i Åsane har fått disponere Tertnes bedehus som tilholdssted, og eldstebrødre — altså de øverste lederne - er allerede valgt.

Jarle Blindheim er en av menighetens to eldstebrødre. Til Bergens Tidende sier han at etableringen er et resultat av en prosess. I regi av Nordhordland Indremisjon har man drevet flere mindre cellegrupper og oppsøkende arbeid, barnearbeid og møter i borettslagslokaler i Åsane. Medlemmene i disse cellegruppene utgjør nå kjernen i den første rene indremisjonsmenigheten på Vestlandet. Ifølge Blindheim skal man ikke «fiske» medlemmer fra andre indremisjonsforeninger, men arbeide med å rekruttere medlemmer utenfor de tradisjonelle bedehusveggene.