Dette går frem av en fersk rapport som Bedriftsøkonomisk Institutt har utarbeidet, med Reisebedriftenes Landsforening (RBL) som oppdragsgiver. I følge den ferske rapporten hadde reiselivsbedriftene i Indre Sogn en verdiskapning som for år 2000 sitt vedkommende beløp seg til 95 millioner kroner, hvilket ikke er det samme som omsetning. Det er en vekst på 12 prosent i forhold til året før.

Dette er altså et resultat som plasserer de indre bygder i Sogn på topp i Norge. Nærmest kommer skogkommunen Trysil som har hatt en eventyrlig turistvekst det siste 10-året. Deretter følger Hemsedal, Røros og Lofoten.

BI-rapporten fastslår at reiselivsnæringen er blitt mer lønnsom og stabil det siste tiåret. Tiden som lavstatusnæring synes å være forbi, selv om reiselivet ennå ikke har en egen seksjon i Næringsdepartementet.

— Reiselivsnæringen har lenge stridd med et uheldig image i befolkningen. I Norge har mange fått det inntrykk at havbruk er en stor næring, men faktum er at reiselivet er større, påpeker Bård Fiksdal, informasjonsrådgiver i RBL.

— I RBL er man opptatt av at turismen i fremtiden må satse «medstrøms». Det betyr i klartekst at man må sette krefter inn på steder og produkter som markedet etterspør. Offentlige støtteordninger må brukes etter «fyrtårnprinsippet», som Fjord-Norge, Lofoten, Røros, Trysil - steder og områder med store muligheter for å trekke til seg utenlandske turister, fremholder Fiksdal.

I BI-rapporten har forskerne regnet ut at den norske reiselivsnæringen i år 2000 hadde en verdiskapning på 18,7 milliarder kroner. Dette er 2,9 prosent av den samlede verdiskapningen i Norge.

En av konklusjonene i rapporten er at reiselivet i Norge må satse atskillig mer på kompetanseheving av arbeidsstokken enn hva tilfelle har vært hittil. En vesentlig årsak til at kompetansenivået ligger under sammenliknbare næringer er en forholdsvis ung og mer ustabil arbeidskraft.

For å få hjulene til å gå rundt, må en stor andel av arbeidskraften hentes inn utenfra. I Indre Sogn er bortimot 4 av 10 arbeidstakere utlendinger. Dette er et tall som bare blir overgått av Hemsedal/Gol, der nesten 60 prosent av arbeidsstokken i turistbedriftene er utlendinger, vesentlig svensker. - Dette har den naturlige forklaring at det svenske selskapet SkiStar AB kjøpte opp Hemsedal Skisenter i 2000