— Jeg var ikke klar over at utenlandske leger har problemer med å skaffe seg pasienter. Jeg har aldri opplevd pasientsvikt, forteller den populære legen ved Rolland legesenter i Åsane.

Der begynte Sharma å jobbe i 1996, og i løpet av det første halve året hadde han skaffet seg like mange pasienter som de andre norske legene på senteret. I dag har Sharma over 1400 pasienter. Aller helst ville han hatt færre.

Både i 2002 og 2003 lå han på inntektstoppen blant legene i Bergen.

Lang arbeidsdag

— Det er i utgangspunktet flere enn jeg kunne tenkt meg. Med så mange pasienter jobber jeg i snitt 14-15 timer om dagen. Dermed har jeg ikke mulighet til å ta imot nye pasienter som gjerne vil komme til meg, sier han. Sharma, som er en av 27 indiske leger her i landet, har ikke førstehånds kjennskap til den situasjonen mange utenlandske leger befinner seg i. Men han er klar i oppfatningen av hva det er som gjør at de opplever svak pasientpågang. Etter hans mening handler det ikke om språk eller kulturforskjeller, men snarere at de vanlige barrierene som alle nye leger møter, blir ekstra høye for denne gruppen.

— Når en ny lege skal etablere seg tar det alltid tid å vinne tillit blant pasientene og å skape seg et godt rykte. For en utlending tar det gjerne enda lengre tid, sier Sharma.

Forventningspress

Selv sier han at han med sin indiske bakgrunn ikke har gjort seg noen negative erfaringer i møtet med norske pasienter. Men han innrømmer at han føler et ekstra forventningspress nettopp fordi han er innvandrer. - Som utlending føler jeg alltid at jeg må prestere et hakk over det gjennomsnittlige for å bevise at jeg er dyktig nok. Det er derfor jeg jobber så hardt, sier Satya Pal Sharma.