MARGARET STAKKESTAD

Helse Vest henviser til Bergen kommune, og senteret er dermed blitt en kasteball. Konsekvensene for brukerne er dramatiske.

— Det er i dag så ille at incestofre av og til må snakke om sine problemer til telefonsvareren. Blir pengestøtten redusert kan dette dessverre bli dagligdags, sier leder ved senteret, Bente Bartz-Johannessen.

I fem år har Støttesenteret mot incest fått 376.000 kroner i støtte til sitt arbeid fra fylkeskommunen. Samtidig har Barne- og familiedepartementet doblet dette beløpet. Men nå ser det ut til at støtten på nærmere 800.000 kroner årlig er slutt.

Fylkeskommunen må spare

Fylkeskommunen har ingen planer om å støtte senteret i 2003.

— Vi arbeider innenfor sterkt reduserte rammer, og derfor ser vi oss nødt til å stryke tilskuddet til Støttesenteret mot incest, sier Johnny Stiansen, økonomidirektør i Fylkeskommunen.

Samtidig har senteret fått beskjed om at det nå er Helse Vest som er ansvarlig. Men foreløpig ser det ikke ut til at de får noen støtte derfra.

— Vi har fått signaler på at det er kommunen som skal ta ansvar for å støtte krisetiltak fra 2004, sier Torleiv Bergland, rådgiver i Helse Vest.

Faller mellom to stoler

At det muligens skal bli kommunens ansvar vil gjelde først fra 2004. Neste år er det ingen som vet hva som skjer.

— Får vi ikke tilskudd neste år, er jeg nødt til å si opp to av de ansatte. Dette er svært kompetente personer som jeg ikke vil miste, sier Bartz-Johannessen.

Helse Vest har vært i dialog med departementet.

— Vi lurer på om staten vil doble det beløpet vi gir, slik som de gjorde i forhold til fylkeskommunen, sier Bergland.

— 2003 ser for deres ut til å bli et mellomår. Foreløpig er det ikke avklart hva som skjer, men støttesenteret er så viktig at det kan ikke forsvinne, sier rådgiveren i Helse Vest.