Bergensmannen (61) er i to rettsrunder dømt for å ha misbrukt sin datter seksuelt fra hun var fire år gammel.

I mars i fjor ble han i Bergen tingrett idømt tre og et halvt års ubetinget fengselsstraff, samt til å betale datteren nær 1,6 millioner kroner i erstatning og oppreisning.

Mannen nektet skyld, og anket dommen til Gulating lagmannsrett, som denne uken kom med sin avgjørelse.

Fornærmede er fornøyd

Resultatet innebærer skjerpet straff og høyere erstatningsutbetaling til datteren. Nå må mannen sone fire og et halvt år i fengsel, samt ut med 725.000 kroner mer i erstatning og oppreisning, totalt 2,3 millioner kroner.

— Min klient er glad for at ankebehandlingen er over, og glad for å bli trodd. Hun er fornøyd med resultatet av dommen, både når det gjelder straffeskjerpelsen og erstatningsbeløpet. Det er ingen formildende omstendigheter, bare skjerpende, sier datterens bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs.

Kvinnen er i dag i midten av 20-årene.

Posttraumatisk stress

Gulating lagmannsrett mener det ikke finnes noen formildende omstendigheter i saken.

Dommerne la til grunn at mannen misbrukte sin datter seksuelt bortimot ukentlig, over en periode på minst fem år.

Sakkyndige har slått fast at kvinnen har utviklet posttraumatisk stressyndrom med sterkt invalidiserende og gjennomgripende følger, og med høyst usikker prognose.

I sin erklæring skriver de at hun trolig ikke vil være i stand til å arbeide de neste ti årene, og legger til grunn at hun er blitt 45 prosent medisinsk invalid som følge av overgrepene.

- Omfattende tillitsbrud

— Det dreier seg om et omfattende tillitsbrudd gjennom flere år med krenkelser. Hun har fått hele sin ungdomstid og sitt voksne liv ødelagt. Overgrepene ble gjort i hjemmet hennes, av hennes egen far, og hun hadde ingen mulighet til å beskytte seg, sier Mjøs.

Også kvinnens eldre søster anmeldte i 2011 faren for seksuelle overgrep, men forholdene ble vurdert som strafferettslig foreldet, og den saken ble derfor henlagt.

Noe slikt ville aldri kunne skjedd når det gjaldt hans eget kjøtt og blod, skal faren ha sagt til et familiemedlem.

Det har ikke lyktes BT å komme i kontakt med 61-åringens forsvarer, advokat Egil Jordan.