• Uten stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde hadde min sak antakelig aldri blitt løst, mener incest-renvaskede Geir Sælevik.

BJARNE KVAM

— I denne saken har Røsjorde tatt det ansvaret som riksadvokaten selv skulle tatt for lenge siden, mener Sælevik.

Kontakt fra mars 1999 Geir Sælevik kontaktet stortingsrepresentant Hans J. Røsjorde (Frp) fra Stord i mars 1999.

Geir hadde da stanget hodet i veggen i år etter år. Saken var fem år gammel. Han ringte, sendte brev, purringer, møtte personlig opp hos de ansvarlige - alt var like nytteløst. At det tok et halvt år før det kom svar på et brev, var ikke uvanlig. Det kunne ta opptil 20 måneder.

— Når offentlige myndigheter ikke gjør det de skal, må jeg som stortingsrepresentant reagere, sier Hans J. Røsjorde til Bergens Tidende.

Det var fortsatt kontakt mellom de to utover året 1999. Geir Sælevik var fortvilet over at intet skjedde, uansett hvor mye han presset på.

Røsjorde skrev brev I desember 1999 lovet Røsjorde at han skulle se nærmere på saken og ikke gi slipp på den før den var løst.

Han skrev flere brev for å få noe til å skje. Blant annet skrev han til justisministeren.

— Endelig - etter at min sak hadde ligget «stein dau» i over fire år - kom det etter hvert bevegelse i saken, sier Geir Sælevik.

— Det er åpenbart at Røsjordes initiativ var starten på at saken til slutt ble henlagt som intet straffbart forhold, mener han.

Møte på Stortinget Selv henvendte Sælevik seg første gang til Riksadvokatembetet i januar 2000. Da skrev han et 50 siders rasende brev til landets øverste påtalemyndighet.- Reaksjonen på brevet var bare ansvarsfraskrivelse fra riksadvokaten, sier Geir Sælevik.

I mai 2000 hadde Geir og hans privatetterforskere Harald Olsen og Roar Solheim møte i Stortinget med Hans J. Røsjorde og Jan Simonsen.

Noen måneder seinere aksepterte Hordaland politikammer å foreta enkelte etterforskningsskritt på Geir Sæleviks anmodning.

— Dette var imidlertid så unnvikende og dårlig at det ikke bærer preg av noe reelt ønske om å oppklare saken, mener Sælevik.

Nok et brev Han skrev nok et rasende brev til riksadvokaten. Dette ble også sendt til justisministeren og andre toppolitikere.

Da ble anklagen mot ham endelig henlagt som intet straffbart forhold, etter nesten to måneder.

Da hadde han i syv år levd med en grotesk incestanklage mot seg. Saken var henlagt etter bevisets stilling - men det betydde i praksis at mistanken fortsatt var der.

— Saken til Geir Sælevik er fullstendig uakseptabel, sier Hans J. Røsjorde.

— Hvorfor i all verden må man gå helt til topps med en slik sak, og i tillegg trenge et betydelig press for å få den avgjort? Dette er et spørsmål som fortsatt står åpent, sier Røsjorde til Bergens Tidende.