Ungen på dataskjermen leikar med ei bok og ei rangle. I Lønborglien i Bergen, mange tusen kilometer unna, knipsar far hennar med fingrane. Lyden får dottera til å sjå på skjermen. Videosamtaler på Skype er einaste kontakten Mohab Awadallah (27) har med vesle Inam og kona.

— Blokka ristar når bombene fell. Nettene er fryktelege. Kvar dag håpar vi at krigen skal roe seg. Men når kvelden kjem, blir det berre verre, seier kona Jumana (24).

Ho og spedbarnet sit i niande etasje i ein bustadblokk midt i Gaza by. Dei har nettopp sett ei israelsk bombe slå ned ein liten kilometer unna. Røykskya frå nedslaget stig mot himmelen på fotoet som dukkar opp på skjermen i Lønborglien. Jumana tok det frå vindauget.

Fekk avslag av UDI

I stova i rekkjehuset ved NHH står eit barnebilsete som ennå ikkje er pakka ut. Mohab har arbeidd lenge for å få Jumana og dottera til Bergen. Sjølv har palestinaren vore norsk statsborgar i mange år: Faren kom hit i 1999, Mohab fekk kome etter i 2002. Han fekk norsk pass nokre år seinare, og har fullført vidaregåande skule og studert til byggingeniør ved Høgskolen i Bergen i to år.

I fjor gifta han seg med Jumana frå Gaza, og 4. mai i år vart dottera Inam fødd. Men fordi Mohab ikkje har hatt større inntekter som skuleelev og student, fekk han i vår avslag på søknaden om familiegjenforeining.

— Kva skal eg gjere? Eg er veldig, veldig trist, og fortvila og forvirra. Dei får ikkje sove av bombene, og eg får ikkje sove heller. Eg må heile tida stå opp for å høyre om alt er bra, seier Mohab.

gaza, gjenforening007.jpg
Jan M. Lilleb

Ikkje tid til å vente

Sidan fredag har han prøvd å få hjelp av det norske diplomatiet til å få familien ut av Gaza. Hittil har det vore lite hjelp å få.

— Eg snakka med Utanriksdepartementet fredag. Dei sa at dei ikkje kunne gjere noko. Men kva er jobben til UD, om dei ikkje skal hjelpe norske borgarar? Dotter mi er norsk statsborgar. Og Gaza er livsfarleg nå, seier 27-åringen.

For å få opp inntekta har han tatt pause frå studiane og skaffa seg to jobbar, som Securitas-vakt og drosjesjåfør. Men likninga – som han håpar vil vise at han tener nok til å ta seg av den vesle familien – kjem først til våren.

— Meiner UD og UDI at dei skal sitje i Gaza så lenge? Dette handlar om eit lite barn som sit midt i ein by som blir bomba, seier Mohab.

Ingen norske diplomatar

Norsk UD har sidan i sommar rådd alle ifrå å reise til eller opphalde seg i Gaza. Årsaka er den ustabile situasjonen som har vore der i lang tid.

— Men eg veit at dei greidde å evakuere folk under krigen i Sør-Libanon i 2006, anten dei hadde norsk pass eller ikkje, seier Mohab. Også under Gaza-krigen i 2008 og 2009 vart det gjennom FN organisert evakuering av utlendingar som sat fast i krigssona.

Mohab Awadallah vurderer nå om han skal setje seg på første fly til Egypt, og ta seg inn i Gaza frå der.

— Eg kan ikkje berre sitje her. Så får vi leve saman eller døy saman der nede, seier Mohab.

I kontakt med FN

Norsk UD arbeider nå med å skaffe seg oversikt over kor mange norske statsborgarar som sit fast i Gaza.

— På grunn av tryggleikssituasjonen har vi få høve til å hjelpe nordmenn i Gaza nå, seier underdirektør Frode Overland Andersen i UD. Noreg har ikkje diplomatar i Gaza, og har dermed ikkje store ressursar til å hjelpe norske borgarar ved kriser som denne.

— Vi er løpande kontakt med FN og nærståande land, og ser på alternativ for å få folk ut frå Gaza. Men det har vore hyppige rakettnedslag langs vegen mot den egyptiske grensa, og grenseovergangane mot Israel er stengt, seier Andersen. UDs råd er så langt difor at folk bør halde seg i ro.

Andersen ønskjer ikkje å kommentere historia til Mohab Awadallah.

— I utgangspunktet assisterer vi norske statsborgarar og personar med opphaldsløyve i Noreg. Enkeltsaker kan eg diverre ikkje kommentere, seier Andersen.

- Må sende søknad

Utlendingsdirektoratet (UDI) seier dei nå prioriterer alle saker frå Gaza.

— Vi tek dei unna fortløpande på grunn av situasjonen. Personar som har behov for opphaldsløyve og meiner dei oppfyller krava, må sende inn søknad med ein gong, seier Snorre Sæther, områdeleiar for familieinnvandringssaker i UDI.

I denne gruppa kjem også Jumana, fordi ho i sommar fekk endeleg avslag på søknaden.

— Det at det er ein krisesituasjon endar ikkje nødvendigvis praksisen vår. Men vi vurderer alltid om det er sterke menneskelege omsyn inne i biletet. Ei krise som denne kan vere med og vippe ei sak i ei anna retning, seier Sæther.

VENTAR VED TV-en: Mohab Awadallah har budd i Noreg sidan 2002 og er norsk statsborgar. Det er også den vesle dottera. Men låg inntekt gjer at den palestinske kona hans i Gaza ikkje får kome til Bergen.
JAN M. LILLEBØ