Til 22. november.

Åpent mandag — fredag klokken 10-19 og lørdag klokken 10-17.

Arrangør: Senter for byøkologi.

Amfi, Voss.